top of page

Osallisuutta tukeva keskustelumalli kouluun
KESY - Keskustelu symbolein  |  SYKE - Syventävä keskustelu

KESY ja SYKE ovat pelialustaan ja kuvakortteihin perustuva toimintamalli, joka tukee lapsen ja nuoren ilmaisua keskustelutilanteessa. Toimintamalli on tarkoitettu oppilaan   kehityskeskusteluun koulussa, mutta se sopii myös tapaamisiin esimerkiksi psykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa.  KESY - Keskustelu symbolein on suunnattu lapsille ja SYKE - Syventävä keskustelu on suunnattu nuorille.

KESYn ja SYKEn avulla kuulostellaan oppilaan kokemuksia arjen sujumisesta, tunnistetaan vahvuuksia ja tuen tarvetta sekä suunnitellaan yhdessä konkreetteja ratkaisuita arjen haasteisiin. Korttien aihepiirit käsittelevät oppiaineita, opiskelutaitoja, ihmissuhteita, tunteita sekä arjen tilanteita ja toimintaympäristöjä. 

 

“Mää oon hyvä kässässä. Oma koti on paras. Oon tottunut oleen surussa ja piirtelen, kun tuntuu vaikeelta. Toivon, että opet tietäisi, että mulla on ADHD. Jos mua itkettää, meen yksin metsään. Ne kaikki oli mua vastaan. Mua jännittää, jos tapaan huomenna isän, mutta se auttaa, kun me viestitellään illalla. Opin parhaiten ryhmässä. Mä en pysty syömään maksalaatikkoa.”

Peruskoulun opetussuunnitelmassa oppilaiden osallisuuden tukeminen on yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä. Osallisuuden kannalta oppilaalle tärkeä hetki on opettajan ja huoltajan kanssa käytävä kehityskeskustelu. Oppilaan osallisuus saattaa kuitenkin jäädä sivuun aikuisjohtoisessa ja puhekeskeisessä tapaamisessa. 


KESY ja SYKE perustuvat symbolien ja kuvien käyttöön. Kuvien, liikkeen ja nonverbaalisen ilmaisun kautta oppilaan toiminta ja ajatukset nousevat vahvemmin keskustelun keskiöön. Tapaaminen etenee siten, että oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja mielipiteitään sijoittamalla kuvakortteja alustalle. Toiminnan ohessa jutellaan leppoisasti. 


“Laita alustalle ensin neliökortteja. Sijoita aurinkoon asiat, jotka sinun mielestäsi ovat kivoja, valkoiseen pilveen tavalliset ja tummaan pilveen ne, mihin liittyy joskus hankaluutta. Sitten voit merkitä asettamiasi kortteja ketuilla ja tunnepisaroilla. Lopuksi tärkeät asiat kirjoitetaan puhekuplaan ja otetaan valokuva, jos sinulle sopii. 


Jos jotain huolestuttavaa tulee näkyviin, mietitään yhdessä mitä tehdään ja kenelle siitä olisi hyvä kertoa. Laita kortit juuri niin, miten sinusta tuntuu ja miten ajattelet. Tää on sun peli.” 

Tapaamisen edetessä alustalle rakentuu kuvakollaasi lapsen tai nuoren elämästä hänen kokemanaan. Tyhjiin kortteihin voi tarvittaessa piirtää ja kirjoittaa lisää aiheita. Pelin aikana näkyviin tulleita vahvuuksia ja tuen tarpeita sekä konkreettisia tavoitteita kirjataan lopuksi puhekuplaan. 


KESY- ja SYKE-keskustelussa aikuinen toimii kannustavasti ja soveltaa toimintamallia oman ammatillisen kehyksensä puitteissa. Keskustelu saattaa ohjautua sensitiivisiin ja vaikeasti tunnistettaviin aiheisiin, mikäli lapsi tai nuori haluaa käsitellä niitä. Tällöin on tärkeää, että aikuisella on valmiuksia toimia herkistyneessä tilanteessa ja ohjata tarvittaessa tuen piiriin.  
Toimintamalli perustuu taidelähtöisiin menetelmiin sekä myönteisen tunnistamisen “Tutustu, tunnista, tue”- lähestymistapaan. Teoreettinen tausta kiinnittyy affektiiviseen pedagogiikkaan, jonka mukaan lapsen ja nuoren mahdollisuudet osallisuuteen syntyvät arjen suhteissa ja tilanteissa.  


KESY ja SYKE on kehitetty Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan FIRE-tutkimuskollektiivissa väitöskirjatutkija Anu Uusikylän johdolla yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton, Martinniemen koulun sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. 


KESY on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pohjoissaameksi. SYKE on tuotettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Materiaalit ovat ladattavissa maksutta Suomen Vanhempainliiton sivulta ja ostettavissa Valterin verkkokaupasta:
https://vanhempainliitto.fi/opettajille/kesy/             https://vanhempainliitto.fi/opettajille/syke/

bottom of page